Número de mortos por transbordamento de represa queniana chega a 42

Número de mortos por transbordamento de represa queniana chega a 42

Número de mortos por transbordamento de represa queniana chega a 42